Boka tid     Hitta hit     Kontakta    

Lena Selander

Leg psykolog, leg psykoterapeut

 

E-post: lena.selander@spi.nu

Mottagning: Tideliusgatan 61

Presentation

Jag arbetar med vuxna och tonåringar/unga vuxna, i korta och långa kontakter. Jag möter unga människor som söker sig själva – "vem är jag, vad vill jag med mitt liv?". Dessa frågor är viktiga under ungdomsåren men även vuxna kan förstås ställas inför dessa frågor, i olika skeden av livet när något förändras. Problemområden kan vara nedstämdhet, ångest/oro, relationsproblem, konflikter och olika slags kriser som kan vara arbetsrelaterade och/eller bottna i en egen inre problematik.

Jag är flexibel i mitt arbets- och tänkesätt på så vis att olika psykologiska inriktningar kan bidra till att främja en förståelse för individens problem. Detta underlättar den utvecklande dialogen i mötet mellan terapeut och klient, vilket är en grundförutsättning för förändring.

      © spi 2010-06-15  SPI  info@spi.nu, www.spi.nu